Coronamaatregelen cursusjaar 2020-2021

In maart werden we verrast door de coronamaatregelen, waardoor de Vertalersvakschool voorlopig geen lessen meer kon geven in de leslocatie in Amsterdam. De voorbereidingen voor het nieuwe studiejaar 2020-2021 worden vertraagd, omdat nu nog steeds onzeker is met welke omstandigheden we te maken krijgen. Tot wanneer gelden de beperkingen? Hoeveel mensen mogen er tegelijk in een ruimte zijn? Kunnen we bijeenkomsten organiseren of moet alles online? Zelfs als de overheid de maatregelen verder versoepelt, verwachten we eind september niet te kunnen beginnen in het gebouw aan de Herengracht.

Een volledig online-programma biedt de Vertalersvakschool (nog) niet. De directe uitwisseling met docenten en medestudenten vooral is in het eerste studiejaar belangrijk en in een online-opleiding moeten daarvoor alternatieven worden geboden. We werken hier nu hard aan en verwachten in het najaar de nieuwe studiegids te kunnen publiceren. Het tweede jaar van de opleiding gaat wel gewoon door in september, met workshops wanneer dat kan en les op afstand wanneer dat moet.

In januari 2021 begint de opleiding weer, in de vorm die de nieuwe werkelijkheid dan voorschrijft. We maken van de pauze gebruik om achterstallig onderhoud uit te voeren en een aantal accenten anders te leggen. Vanaf september zijn er kortere cursussen die wel online kunnen, gericht op enerzijds beginners en anderzijds op ervaren vertalers die behoefte hebben aan bijscholing. Ook zullen de cursussen in de “kleine” talen doorgaan. Het cursusprogramma wordt via deze site bekendgemaakt.