Duits

Sinds de oprichting van de school wordt Duits aangeboden als tweejarige opleiding. De groepen zijn meestal relatief klein, maar de betrokkenheid en inzet zijn enorm groot. De docenten behoren tot de kopgroep van de literair vertalers Duits in Nederland: Elly Schippers, Ard Posthuma, Gerrit Bussink, José Rijnaarts, Wil Boesten en Robert Starke. Op de docentenpagina kun je nader kennismaken.

In het literaire landschap nemen vertalingen uit het Duits een bijzondere plaats in. Er wordt vooral hoogliterair werk uitgegeven. Minder hoogwaardig werk wordt slechts sporadisch vertaald. Wel is er veel vraag naar uit het Duits vertaalde non-fictie. De laatste jaren is de Duitse literatuur in Nederland weer in opkomst, na een periode van geringere aandacht. De aanwezigheid van Nederland en Vlaanderen als Schwerpunkt op de Frankfurter Buchmesse 2016 zal daar ongetwijfeld aan bijdragen.

Een aantal alumni van de opleiding Duits zijn inmiddels vaste waardes voor uitgevers: Anne Folkertsma, Jantsje Post, Luciënne Pruijs en Janneke Panders zijn bekende namen geworden.

De opleiding bestaat elk jaar uit 24 vrijdagavonden en drie symposia op zaterdagen. De avonden zijn vooral gewijd aan werkgroepen. Elk trimester krijg je te maken met een andere docent, die een eigen vertaalpoëtica meebrengt. Op de zaterdagen wordt plenair gewerkt, met andere talen. Er zijn dan lezingen over vertaaltheorie, verschillende literaire genres, stilistiek, het boekenvak of de financiële aspecten van het vertalen, altijd verzorgd door specialisten uit de praktijk.

In de werkgroepen polijst je je vertaaltalent in nauwe samenwerking met de docent, maar ook met je medecursisten. Je legt je werk aan hen voor en leert kritiek positief te verwerken. De Vertalersvakschool kiest ervoor met kleine groepen te werken, om de onderlinge samenwerking te stimuleren en om je voldoende ruimte te geven je eigen werk te belichten. Per week vertaal je tussen de 500 en 1000 woorden en ben je ongeveer vijftien uur met vertalen bezig.

>De kosten voor de opleiding bedragen 2750 euro per jaar. Dit is het bedrag voor 2019-2020.