Engels

Engels wordt bij de Vertalersvakschool elk jaar aangeboden, vaak starten er in een jaar zelfs meerdere groepen. Dat is niet verwonderlijk; het grootste deel van de vertalingen zijn nu eenmaal uit het Engels. Uitgevers kijken ook vaak het eerst naar Engelstalige literatuur voor hun fondsen. Ook bij het Letterenfonds gaat het merendeel van de werkbeurzen naar vertalingen uit het Engels.

Op de Vertalersvakschool wordt Engels aangeboden als tweejarige opleiding. De docenten zijn zonder uitzondering geroutineerd en gelauwerd. Namen als Niek Miedema, Rien Verhoef, Peter Bergsma, Auke Leistra, Paul Bruijn, Nicolette Hoekmeijer en Tjadine Stheeman ken je van David Mitchell, Ian McEwan, John Coetzee, Bill Bryson, Marisha Pessl, Edward St. Aubyn en Yann Martel. Op de docentenpagina kun je met hen kennismaken. Alumni van de opleiding Engels krijgen opdrachten in alle genres, van hoogliterair tot chicklit. Op de alumnipagina stellen zij zich voor. Daar kun je ook de enorme hoeveelheid en variatie aan boeken zien die door onze alumni Engels zijn vertaald.

De opleiding bestaat elk jaar uit 24 vrijdagavonden en drie symposia op zaterdagen. De avonden zijn vooral gewijd aan werkgroepen. Elk trimester krijg je te maken met een andere docent, die een eigen vertaalpoëtica meebrengt. Op de zaterdagen wordt plenair gewerkt, met andere talen. Er zijn dan lezingen over vertaaltheorie, verschillende literaire genres, stilistiek, het boekenvak of de financiële aspecten van het vertalen, altijd verzorgd door specialisten uit de praktijk.

In de werkgroepen polijst je je vertaaltalent in nauwe samenwerking met de docent, maar ook met je medecursisten. Je legt je werk aan hen voor en leert kritiek positief te verwerken. De Vertalersvakschool kiest ervoor met kleine groepen te werken, om de onderlinge samenwerking te stimuleren en om je voldoende ruimte te geven je eigen werk te belichten. Per week vertaal je tussen de 500 en 1000 woorden en ben je ongeveer vijftien uur met vertalen bezig.

De kosten voor de opleiding bedragen 2750 euro per studiejaar. Dit is het bedrag voor 2019-2020.