Frans

Er bestaat in Nederland een lange vertaaltraditie uit het Frans. Die vertaalrichting is ook de enige waarvoor werkelijke vertaalhandboeken en vertaalmethodes bestaan. Het niveau van de vertalers Frans is zeer hoog, net als het niveau van de literatuur die zij vertalen. Er wordt weinig frivole lectuur uitgegeven die oorspronkelijk in het Frans is geschreven.

Frans wordt bij de Vertalersvakschool meestal als tweejarige opleiding aangeboden, maar het komt ook voor dat er geen volledige eerstejaarsgroep kan worden gevormd. In dat geval kun je deelnemen aan een korte cursus van zes tot acht sessies. Als er het jaar daarop wel weer een eerste jaar van start gaat, krijg je voorrang bij de inschrijving.

Onze docenten Frans zijn onder andere Anneke Alderlieste (Roger Martin du Gard), Rokus Hofstede (Proust), Marijke Arijs (Nothomb), Maarten Elzinga (Modiano) en Martine Woudt (Blas de Roblès). Incidentele ateliers de traductión worden verzorgd door bekroonde vertalers als Marianne Kaas (Jean-Philippe Toussaint), Kiki Coumans (Vian) en Hans van Pinxteren (Montaigne, Balzac). Op de docentenpagina kun je nader met hen kennismaken.

De opleiding bestaat elk jaar uit 24 vrijdagavonden en drie symposia op zaterdagen. De avonden zijn vooral gewijd aan werkgroepen. Elk trimester krijg je te maken met een andere docent, die een eigen vertaalpoëtica meebrengt. Op de zaterdagen wordt plenair gewerkt, met andere talen. Er zijn dan lezingen over vertaaltheorie, verschillende literaire genres, stilistiek, het boekenvak of de financiële aspecten van het vertalen, altijd verzorgd door specialisten uit de praktijk.

In de werkgroepen polijst je je vertaaltalent in nauwe samenwerking met de docent, maar ook met je medecursisten. Je legt je werk aan hen voor en leert kritiek positief te verwerken. De Vertalersvakschool kiest ervoor met kleine groepen te werken, om de onderlinge samenwerking te stimuleren en om je voldoende ruimte te geven je eigen werk te belichten. Per week vertaal je tussen de 500 en 1000 woorden en ben je ongeveer vijftien uur met vertalen bezig.

De kosten voor de opleiding bedragen 2750 euro per jaar. Dit is het bedrag voor 2019-2020.