Leiding, bestuur en beleid

De Vertalersvakschool wordt geleid door Fedde van Santen en Liesbeth Dillo, met ondersteuning van Michiel Saaijer, Liesbeth van Nes en Patty Krone.

Fedde     Liesbeth     Michiel    Liesbeth van Nes    Pats(1).

 

Het bestuur van de Stichting Vertalersvakschool Amsterdam bestaat uit Molly van Gelder, Aai Prins, Manon Smits, Marianne van Reenen en Barbara de Lange.

Molly van Gelder klein     Manon Smits klein     Aai Prins klein     Marianne van Reenen klein     Barbara-de-Lange klein

 

Het bestuur van de alumnivereniging bestaat uit Marianne van Reenen, Willem Jan Gasille en Patricia Piolon.

Marianne van Reenen klein     Willem Jan Gasille klein     Patricia Piolon klein

De Vertalersvakschool heeft een beleidsplan, Algemene Voorwaarden en een klachtenprocedure, die je hieronder kunt downloaden.

studiegids-2016-2017

Beleidsplan Vertalersvakschool Amsterdam 2015-2018

AlgemeneVoorwaardenVVs

Klachtenprocedure