Antwerpen

In januari 2018 start de Vertalersvakschool Antwerpen. In samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren bieden we in Antwerpen dezelfde opleidingen aan als in Amsterdam.

Net als indertijd in Amsterdam, beginnen we met een pilot van twee trimesters. De talen zijn Duits, Frans en Engels. Er is plaats voor 7 studenten per groep, dus in totaal voor 21 studenten. Na de pilot gaan we in het cursusjaar 2018/2019 door met meer talen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

VVS AntwerpenDe pilot bestaat uit 16 lesavonden op de maandagavonden. De lessen (de ateliers) worden gegeven in de lokalen van het Vlaams Fonds voor de Letteren in Berchem en duren van 19.00 tot 22.00 uur. Behalve de lesavonden bieden we de studenten van de pilot drie mini-symposia, die worden gehouden in het gebouw van het Nederlandse Letterenfonds in Amsterdam. Regelmatig contact met de medestudenten in Amsterdam is belangrijk.

Voor inschrijving maak je een proefvertaling van ongeveer 500 woorden. Dit geldt niet voor alumni van de Master of het Postgraduaat Literair Vertalen.

Na de pilot van twee trimesters zullen veel studenten meteen verder kunnen naar het tweede jaar. Daarvoor moet een eindvertaling worden gemaakt, die anoniem wordt beoordeeld. Bij de beslissing over het doorstromen is de mening van de docenten belangrijk. Zij schrijven na het trimester een beoordeling over iedere student.

Antwerpen 3De docenten zijn zonder uitzondering zeer ervaren literair vertalers en, inmiddels, ook ervaren vertaaldocenten. Een groot deel van de lessen zal worden verzorgd door dezelfde docenten die de lessen in Amsterdam geven. We streven naar zoveel mogelijk uitwisseling.

Kijk op deze site bij de taal van je keuze voor verdere informatie en als je nog vragen hebt, stuur ons een email: info@vertalersvakschool.be. Als je je wilt inschrijven, laat het ons weten. We sturen je dan het inschrijfformulier en de tekst van de proefvertaling.

Informatieavond op 18 december

Op 18 december is er gelegenheid om langs te komen en met docenten en leiding te praten over wat je op de Vertalersvakschool te wachten staat. Ook zijn vertegenwoordigers van het Vlaams Fonds voor de Letteren aanwezig. We beginnen om 19.00 uur met een korte toelichting op de manier waarop de school werkt. Door vraag en antwoord komen de meeste onderwerpen aan bod. Daarna verzorgt een van onze docenten een proef-workshop om je kennis te laten maken de werkwijze van de school.

De avond vindt plaats in de toekomstige leslokalen in de Generaal van Merlenstraat 30. Als je komt, laat het ons per mail weten. Vermeld ook voor welke taal je komt. Dan kunnen we de juiste docenten oproepen.