Conny ten Brink

Conny studeerde Frans aan de universiteit van Nijmegen, specialisatie professioneel vertalen.

Voor Versus, tijdschrift van de vakgroep Film en Opvoeringskunsten vertaalde ze o.a. teksten van Philippe Hamon over semiotische verhaalanalyse.

Ze doet redactie- en correctiewerk voor verschillende opdrachtgevers.

In 2017 studeerde ze af als literair vertaler Frans aan de Vertalersvakschool.