Jan de Nijs

studeerde af als vertaler Engels. Noemt zich een opgeruimde chagrijn en tegenligger. Heeft vertalingen op zijn naam van Marisha Pessl, Eleonor Catton en Matt Haig.