Roemeens

Met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen we jaarlijks een korte cursus literair vertalen uit een ‘kleine’ taal aanbieden. In overleg met het Nederlands Letterenfonds is een lijstje opgesteld met de ‘kleine’ talen die wat versterking kunnen gebruiken. Daaronder valt het Roemeens.

Zodra er voldoende belangstellenden zijn, zal de Vertalersvakschool een cursus literair vertalen Roemeens-Nederlands aanbieden die acht workshops telt en wordt geleid door Jan Willem Bos, winnaar van de Martinus Nijhoffprijs 2019. Dankzij de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds zal het cursusgeld laag zijn.

Als je belangstelling hebt voor de korte cursus Roemeens-Nederlands, laat het ons weten.