Russisch

Russisch is geen toegankelijke taal. Misschien beheersen daarom slechts weinigen het Russisch voldoende (passief) om een literair werk te kunnen vertalen. Ook bieden er in Nederland maar weinig instellingen Russisch aan op hoog niveau. De belangstelling voor de Russische literatuur is daarentegen onverminderd groot. Zo wordt de Russische Bibliotheek van Van Oorschot voortdurend uitgebreid en worden sommige titels zelfs al hervertaald.

De opleiding bestaat elk jaar uit 24 vrijdagavonden en drie symposia op zaterdagen. De avonden zijn vooral gewijd aan werkgroepen. Elk trimester krijg je te maken met een andere docent, die een eigen vertaalpoëtica meebrengt, zoals Hans Boland, Arthur Langeveld, Aai Prins, Roel Schuyt en Anne Stoffel.Op de zaterdagen wordt plenair gewerkt, met andere talen. Er zijn dan lezingen over vertaaltheorie, verschillende literaire genres, stilistiek, het boekenvak of de financiële aspecten van het vertalen, altijd verzorgd door specialisten uit de praktijk.

In de werkgroepen polijst je je vertaaltalent in nauwe samenwerking met de docent, maar ook met je medecursisten. Je legt je werk aan hen voor en leert kritiek positief te verwerken. De Vertalersvakschool kiest ervoor met kleine groepen te werken, om de onderlinge samenwerking te stimuleren en om je voldoende ruimte te geven je eigen werk te belichten. Per week vertaal je tussen de 500 en 1000 woorden en ben je ongeveer vijftien uur met vertalen bezig.

De kosten voor de opleiding bedragen 2750 euro per jaar. Dit is het bedrag voor 2019-2020.