Nele Ysebaert

studeerde af als audiovisueel kunstenaar, met veel belangstelling voor taal en letteren. Binnen haar vakdiscipline ontwikkelde zij al snel een vertaalpraktijk, die vijftien jaar geleden leidde tot de overstap naar een broodwinning als literair vertaler uit het Engels en het Frans. Vertaalde o.a. werk van René Crevel, Julia Kristeva, Colette Dowling, Jean Giono, Régis Jauffret, Céline Curiol, Heather McGowan, Hal Hartley, Serge Daney, Maaza Mengiste, James Agee en Sherwood Anderson.