Opleiding

Nadat je in de opstapcursus je talent hebt getoetst en de eindvertaling positief is beoordeeld, begint de tweejarige opleiding. De lessen zijn in onze lokalen aan de Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam. In hetzelfde pand zijn uitgeverij Van Oorschot en de Schrijversvakschool gevestigd.

Eerste jaar

Het eerste jaar bestaat uit intensieve vertaalworkshops. Elk trimester bestaat uit zes workshops, op locatie, aangevuld met gerichte lees- en schrijfopdrachten. Toegang tot het laatste jaar hangt af van de beoordeling door de docenten. Het cursusgeld voor het eerste jaar bedraagt 2475 euro.

Tweede jaar

In het tweede jaar wordt de focus op langere vertalingen gelegd. Dit vereist meer tijd tussen de workshops en een andere vorm van begeleiding. Het laatste jaar van de opleiding bestaat daarom uit een mix van workshops en mentoraat. In de eerste twee trimesters zijn er telkens zes workshops. Daarnaast krijgen alle studenten per trimester twee uur begeleiding via Zoom, waarin ze de docent vragen kunnen stellen en vertaalkwesties kunnen voorleggen. Het derde trimester besteedt de student aan de eindvertaling. Er zijn workshops  en informatieve sessies over de professionele aspecten van het literair vertalerschap.  Elke student heeft twee individuele online sessies met de begeleider van de eindvertaling. Studenten kiezen zelf de tekst voor de eindvertaling en sorteren dus voor op een mogelijk specialisme. Het cursusgeld voor het tweede jaar bedraagt 2475 euro.

Diploma

De tweejarige opleiding wordt afgesloten met een eindvertaling. Wanneer deze positief wordt beoordeeld ontvang je een certificaat, dat geen formeel civiel effect heeft, maar dat uitgevers laat zien dat je het vak beheerst en van wie je het hebt geleerd. De Vertalersvakschool is daarmee een kweekvijver waaruit uitgevers en culturele instellingen putten.