Opstapcursus

Voor elke taal begint het literair vertalen met een korte cursus. De cursus vormt de opstap naar de opleiding en is de gelegenheid om te proeven van het vertalen en om je talent te testen. De cursus bestaat uit acht online workshops verspreid over het tweede en het derde trimester, dus tussen januari en juni. Literaire stijl en schrijftechniek zijn belangrijke componenten. Als afsluiting van de cursus maak je een geannoteerde vertaling, waarmee je literaire uitdrukkingskracht (je artistieke ontwikkelingspotentieel) wordt getest. Je kunt doorstromen naar de opleiding als deze vertaling positief is beoordeeld.

Er zijn geen nauwkeurig vastgelegde ingangseisen voor de opstapcursus. Je beheersing van het Nederlands is de belangrijkste factor. De vreemde taal, de brontaal waaruit je gaat vertalen, moet je passief goed beheersen. In termen van het Europees Referentiekader kun je zeggen dat niveau B2 voor de brontaal meestal toereikend is.

De docenten van de verschillende talen zijn:

Duits: Michel Bolwerk

Engels: Saskia Peterzon en Tine Poesen

Frans: Sanne van der Meij en Henriƫtte Gorthuis

Italiaans: Saskia Peterzon en Lies Lavrijsen

Spaans: Joke Mayer

(foto volgt)

Cursussen kunnen alleen starten als er voldoende inschrijvingen zijn. Voor de opstapcursus moet een groep uit minimaal vijf studenten bestaan.

Het cursusgeld voor de opstapcursus bedraagt 825 euro. De lessen worden via Zoom gegeven op donderdagavond tussen 19 en 21 uur. Studenten die al literaire ervaring hebben of een literaire vertaalopleiding hebben afgerond en hun vertaalvaardigheden willen bijschaven, kunnen een cursus ook als aparte module volgen.

Voor vragen over de opstapcursussen of om je in te schrijven kun je een mailtje sturen aan eefje@vertalersvakschool.nl.