Monthly Archives: februari 2016

Duits

Sinds de oprichting van de school bieden we Duits als tweejarige opleiding. De groepen zijn meestal relatief klein, maar de betrokkenheid en inzet zijn enorm groot. In het literaire landschap nemen vertalingen uit het Duits een bijzondere plaats in. Er wordt vooral hoogliterair werk uitgegeven. Minder hoogwaardig werk wordt slechts sporadisch vertaald. Wel is er […]

Engels

Engels wordt bij de Vertalersvakschool elk jaar aangeboden, vaak starten er in een jaar zelfs meerdere groepen. Dat is niet verwonderlijk, want het grootste deel van de vertalingen zijn nu eenmaal uit het Engels. Uitgevers kijken vaak het eerst naar Engelstalige literatuur voor hun fondsen en ook bij het Letterenfonds gaat het merendeel van de […]

Frans

Er bestaat in Nederland een lange vertaaltraditie uit het Frans. Het niveau van de vertalers Frans is zeer hoog, net als het niveau van de literatuur die zij vertalen. Er wordt weinig frivole lectuur uitgegeven die oorspronkelijk in het Frans is geschreven. Onze docenten Frans zijn onder andere Anneke Alderlieste (Roger Martin du Gard), Rokus […]

Italiaans

Van Petrarca tot Ammaniti, van Ariosto tot Dario Fo, de Italiaanse literatuur heeft de Nederlandse lezer veel te bieden. Toch is het aanbod in de boekhandel relatief klein, op enkele bestsellers na. De vertaler Italiaans moet uitgevers daarom overtuigen van de waarde van auteurs. Meer dan bij andere talen is de vertaler een ambassadeur van […]

Nederlands

Er wordt vaak beweerd dat een vertaler alleen maar naar zijn moedertaal kan vertalen. Toch zijn er vertalers die in de praktijk het voorbeeld geven dat het ook anders kan. Maar aangezien we op de Vertalersvakschool vrijwel alleen naar het Nederlands vertalen is de aanwezigheid van het vak in de opleiding van cruciaal belang. Als […]

Pools

Met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen we jaarlijks een korte cursus literair vertalen uit een ‘kleine’ taal aanbieden. De cursus Pools-Nederlands die in 2014/2015 is gegeven telde acht workshops en werd geleid door Karol Lesman, vertaler van een enorme lijst Poolse romans. Recentelijk verscheen zijn vertaling van de monumentale roman De pop van […]

Tsjechisch

Met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen we jaarlijks een korte cursus literair vertalen uit een ‘kleine’ taal aanbieden. De cursus Tsjechisch-Nederlands die in 2015/2016 is gegeven telde acht workshops en werd geleid door vertaler Edgar de Bruin. De onderdelen poëzie en vertaaltheorie werden verzorgd door Eric Metz. Als je belangstelling hebt voor een […]

Russisch

Russisch is geen toegankelijke taal. Misschien beheersen daarom slechts weinigen het Russisch voldoende (passief) om een literair werk te kunnen vertalen. Ook bieden er in Nederland maar weinig instellingen Russisch aan op hoog niveau. De belangstelling voor de Russische literatuur is daarentegen onverminderd groot. Zo wordt de Russische Bibliotheek van Van Oorschot voortdurend uitgebreid en […]

Spaans

Vraag en aanbod van literaire vertalingen uit het Spaans zijn nogal wisselend. De Spaanse literaire thriller is een tijd in zwang geweest en een aantal schrijvers wordt regelmatig of zelfs altijd (Marías) vertaald. Maar de periode van de Latijns-Amerikaanse boom ligt inmiddels ver achter ons en in de boekhandel is het aantal vertalingen uit het […]